ForManWay to dynamicznie rozwijająca się firma rekrutacyjna, która działa w obszarze rekrutacji stałych oraz pozyskiwania talentów. Poszukujemy kandydatów zarówno w Polsce jak i na rynku europejskim, Rosji oraz Afryki Południowej.  

  • Ekspert ds. Metodologii Nauczania
  • Ghost Writer
  • Talent Hunter
  • Specjalista ds. Jakości Certyfikacji
  • Murex Ekspert
  • Programista Kondor +

Talent Acquisition Team działa na terenie:

Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry, Francja, Kraje Benelux, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Grecja, Turcja, Afryka Południowa

Obszar działania, działy firm:

Sprzedaż, Serwis, Wsparcie Klienta, HR, Produkcja

Administracja (finanse, księgowość, łańcuch dostaw, administracja)

Rekrutacje poufne

IT:
Inżynier Sieciowy
Project Manager
Administrator Baz Danych
Tester Oprogramowania
Frontend Developer
Software Developer
IT Team Leader
Embedded Developer
Business Analyst
Programista: Java, .Net, C/C++, SharePoint, Kondor+
Techniczne:
Senior Sales Manager
Kierownik Budowy, Inżynier Budowy
Inżynier: Automatyk, Elektryk
Inżynier: Jakości, Procesu, Produktu
Doradca Techniczno-Handlowy
Specjalista ds. Sprzedaży Serwisu
Dyrektor Produkcji
Key Account Manager
Kierownik Wsparcia Technicznego
Lider Projektów Konstrukcyjnych
Wyższego Szczebla:
Dyrektor Oddziału
Doradcy biznesowi z sektora MSP i Korporacji
Koordynator
Specialist (Transition)
Project Manager (Transition)
Dyrektor ds. Administracyjnych
Dyrektor Biura Zarządu
Główna Księgowa
Dyrektor Regionu
Project Manager